Werkmaterieel - verzekeringsgegevens

Zoek uw kvk-nummer op: > zoeken
DD-MM-JJJJ
Bijvoorbeeld 1 januari, februari, maart, etc.

Gegevens werkmaterieel

Indien u de BTW kunt verrekenen, dan verzoeken wij u de verzekerde bedragen ook exclusief de BTW op te geven.
Bij sommige objecten is dit een optionele dekking.
Registratie persoonsgegevens (AVG)
Hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn?
Lees het in onze privacy policy.