Heiloo, 2 februari 2018

Woonpakket Nationale Nederlanden

Nationale-Nederlanden

Nationale Nederlanden heeft diverse polisvoorwaarden aangepast en duidelijker gemaakt.

Algemene voorwaarden

 • De verzekering wordt tussentijds opzegbaar wanneer er buitensporig vaak schade op geclaimd wordt.
 • Bij de jaarlijkse verlenging kan de premie ook worden aangepast naar aanleiding van kostenontwikkelingen en/of CBS indexcijfers.
  Premiewijzigingen worden middels via de prolongatiebrief aan u doorgegeven. U hoeft uiteraard niet akkoord te gaan met de premiewijziging.
 • De Sanctiewet is toegevoegd aan de polisvoorwaarden.

 

Inboedel woonverzekering

 • Schade aan smartphones, tablets en laptops door vallen of stoten is uitsluitend nog gedekt op de Maatwerkdekking.
  Met de Buitenshuisdekking zijn ze ook in uw woning verzekerd. Daarnaast is de maximale vergoeding verhoogd.
 • Voor schade aan tweedehands spullen geldt een vergoeding op basis van dagwaarde.
 • Diefstal van tuinmeubilair en wasgoed uit de tuin is verzekerd.

 

Opstal woonverzekering

 • Bij schade aan bijvoorbeeld zonnepanelen, cv-installaties en warmte-terugwinsystemen wordt afschrijving toegepast.
 • Schade door illegale activiteiten blijft uitgesloten. Nieuw is dat dit ook geldt als u niet wist van de illegale activiteit. Bijvoorbeeld als er hennepteelt plaatsvindt in een woning die u verhuurt.
 • Een zijn een aantal voorwaarden verduidelijkt.

 

Rechtsbijstandverzekering

 • Er is geen dekking voor conflicten die verband houden met of voortvloeien uit  het bestrijden van algemeen verbindende rechtsregels (met uitzondering van bestemmingsplannen) die de overheid heeft vastgesteld of wil vaststellen.

 

Behalve de genoemde aanbieders hebben wij veel meer aanbieders in onze vergelijkingsmodules.

Vergelijk daarom altijd al onze aanbieders!