Logo Arag Rechtsbijstand

Voor zowel particuliere als zakelijke Rechtsbijstandsverzekeringen heeft Arag de premies verhoogd.

Ook zijn de polisvoorwaarden herschreven.

Voor particuliere en motorrijtuigenrechtsbijstand is er inhoudelijk niets veranderd.

De zakelijke polisvoorwaarden zijn aangepast, herschreven en verduidelijkt.

Zo is er een uitsluiting toegevoegd voor intellectuele eigendommen. Ook is er geen dekking meer voor geschillen over handelsnamen en domeinnamen.

Voor agrarische risico’s wordt een eigen risico van € 500,00 ingevoerd. Dit eigen risico geldt niet bij strafzaken en verkeersschades. Daarnaast geldt er een maximale dekking van € 25.000,- voor externe kosten.

 

De RechtsbijstandVoordeelPolis

Voor de RechtsbijstandVoordeelPolis is uitsluitend de premieverhoging van toepassing.

Bovengenoemde wijzigingen zijn verwerkt en van toepassing op nieuwe productie. Bestaande polissen worden vanaf de prolongatie van januari of bij een eerdere wijziging aangepast.

Einde nieuwsupdate.


Wij hebben behalve Arag meer
aanbieders voor u.