Rechtsbescherming bijzondere persoonsgegevens verzwaard
Zorgverzekeringen vergelijken
De overheid heeft de eisen voor rechtsbescherming van bijzondere persoonsgegevens verzwaard. Zorgverzekeraars mogen zorggerelateerde persoonsgegevens voortaan uitsluitend communiceren aan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben. Dit betekent dat er extra eisen worden gesteld aan de beveiliging van de informatie in de online omgeving Mijn Aevitae.

Mijn Aevitae
U als verzekeringnemer kunt tot 1 juli 2014 zowel uw eigen gegevens als de gegevens van de andere verzekerden inzien.

Personen vanaf 16 jaar zijn volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) meerderjarig. Vanaf deze leeftijd moeten hun privacygevoelige gegevens afgeschermd worden. Aevitae past dit vanaf 1 juli toe in Mijn Aevitae.

Declaraties
De verzekeringnemer kan hierdoor geen detailgegevens, bedragen uitgezonderd, van declaraties meer raadplegen. Polisgerelateerde gegevens van gezinsleden kunnen nog wel bekeken en beheerd worden door de verzekeringnemer. Het indienen van declaraties is uiteraard altijd mogelijk via een declaratieformulier.

Eigen inlogaccount aanvragen
Per 1 juli kunnen medeverzekerden via Mijn Aevitae een eigen inlogaccount aanvragen. U kunt dit doen door in te loggen op Mijn Aevitae en vervolgens te kiezen voor:

“Ik ben verzekerd bij Aevitae, maar heb nog geen eigen inlogaccount” en “Vraag een inlogaccount aan”.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, kijk dan bij de veelgestelde vragen op www.aevitae.com.