Heiloo, 1 september 2017

motorverzekeringen

Europeesche Verzekeringen

Premiewijziging motorverzekering en motorfietsvoordeelpolis

De premies van de MotorfietsVoordeelPolis en motorfietsverzekering van de Europeesche zijn aangepast.

 • De premie van de WA-dekking wordt verhoogd
 • Voor de Volledig casco dekking is juist een premieverlaging van toepassing
 • De premie voor de Schadeverzekeringen opzittenden is verhoogd

Voogd & VoogdAutoverzekeringen

Autoverzekeringen | gewijzigd!

De polisvoorwaarden zijn aangepast. Op de Autoprismapolis is het volgende aangepast:

 • een alcoholclausule is toegevoegd:
  Schade waarbij het aannemelijk is dat deze verband houdt met het gebruik van alcohol of drugs of een vergelijkbare stof door de bestuurder van het voertuig. Van verband is in elk geval sprake als de bestuurder op grond van de Nederlandse wetten niet aan het verkeer had mogen deelnemen. Als een bestuurder weigert om mee te werken aan een test of proef om alcohol- of drugsgebruik vast te stellen, beschouwen we dat als een overtreding van de wet in kwestie. De bestuurder mag tegenbewijs leveren. Deze uitsluiting geldt niet voor een verzekerde die niet als bestuurder van het motorrijtuig bij de schade is betrokken en die niet wist of kon weten van het gebruik van alcohol of drugs door de bestuurder.
 • ASN is verwijderd als schadehersteller
 • het eigen risico voor jeugd is benoemd
 • de opzeggronden voor de verzekeraar zijn uitgebreid

Actieve polissen worden per prolongatiedatum oktober, of per wijzigingsdatum aangepast.

Allianzautoverzekeringen

Autoverzekeringen | vernieuwing product

Deze autoverzekering wordt vervangen door een geheel nieuwe polis. U heeft diverse opties.

 • Verlengde Nieuwwaardegarantie
  Er geldt standaard nieuwwaarde dekking bij onherstelbare schade aan een auto jonger dan 1 jaar. Met deze optie verlengt u de dekking voor auto’s jonger dan 3 jaar.
 • Vrije Reparatiekeuze
  U betaalt geen eigen risico als een Allianz Tophersteller de schade herstelt.
  Kies dus voor Vrije Reparatiekeuze als u zelf wilt kiezen naar welke hersteller u gaat.
  Let op!
  Ruitschade dient altijd gerepareerd te worden door een aangesloten hersteller.
 • Extra verzekering voor uw accessoires
  Accessoires zijn tot € 2.500,00 standaard en gratis meeverzekerd. Later ingebouwde geluid- en beeldapparatuur is standaard tot € 500,00 meeverzekerd.
  Het verzekerd bedrag voor accessoires kunt u naar eigen wens verhogen.
 • Vrijwillig eigen risico
  Kies een vrijwillig eigen risico en ontvangen korting op de premie.
 • Bonusgarantie
  Met deze no-claimbeschermer behoudt u uw korting als er schade door uw eigen schuld ontstaat. Er vindt wel altijd terugval plaats in de opgebouwde schadevrije jaren.
  De Bonusgarantie kan één keer per verzekeringsjaar gebruikt worden.
 • De verzekering is ook uit te breiden met
  – voor ongevallen inzittenden
  – schade inzittenden
  – rechtsbijstand
  – pechhulp

Behalve de genoemde aanbieders hebben wij veel meer aanbieders in onze vergelijkingsmodules.

Vergelijk daarom altijd al onze aanbieders!