ASR autoverzekering vernieuwd
Nu te berekenena.s.r. autoverzekering

Het tarief, de polisvoorwaarden en enkele kenmerken zijn aangepast. Deze autoverzekering van a.s.r. is uitsluitend voor particulieren.


De aanpassingen

 • > De grenzen m.b.t. nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling zijn verhoogd. U kunt nu uw auto tot een cataloguswaarde van maximaal € 125.000,00 verzekeren. Dit was maximaal € 80.000,00.
 • > Voor Casco Beperkt en Allrisk zijn de beveiligingseisen vereenvoudigd en verruimd. Zo gelden bijvoorbeeld voor personenauto’s tot € 75.000,00 cataloguswaarde geen alarmeisen meer.
  De ouderdomsgrens van de auto komt te vervallen. Dit was maximaal 18 jaar bij Casco Beperkt en maximaal 16 jaar bij Casco Allrisk.
 • > De keuzemogelijkheid voor een eigen risico van € 1.000,- is toegevoegd voor een cascodekking.
 • > Het is niet meer mogelijk de dekking Casco Inruilplus af te sluiten.

Nieuw tarief 

Het tarief van deze Particuliere autoverzekering is opnieuw vastgesteld. Dit betekent dat opnieuw is bepaald hoe de premie van een polis wordt opgebouwd. Hierdoor is het gemiddelde tarief aantrekkelijker voor duurdere en elektrische auto’s. Het tarief blijft ook voor de goedkopere auto’s scherp.

 

Aangepaste voorwaarden

Onderstaand treft u de belangrijkste aanpassingen voor de a.s.r. autoverzekering aan:

 • > Bij Casco Allrisk komt het Jeugd eigen risico te vervallen.
 • > De nieuwwaarderegeling is nu ook mogelijk als de verzekeringnemer niet de eerste eigenaar is van de auto.
  Let op: de auto mag bij aankoop niet ouder zijn dan 3 maanden en er mag niet meer dan 5.000 kilometer op de teller staan.
 • > De dekking voor omcodering/vervanging van sloten bij diefstel van autosleutels en het submaximum van extra’s voor beeld-, geluid- en navigatieapparatuur zijn verhoogd van € 500,00 naar € 1.000,00.
 • > Bij de aanvullende dekking Ongevallen Inzittenden (O.V.I.)komt de verlaging van de uitkering te vervallen:
  -> voor blijvende invaliditeit voor 69 jaar of ouder, en
  -> bij overlijden voor jonger dan 16 jaar of 69 jaar of ouder.
 • > Bij de aanvullende dekking Schade Inzittenden (S.V.I.) is onder andere toegevoegd:
  -> Affectieschade wordt voortaan vergoed. (a.s.r. hield hier al rekening mee in de schadebehandeling en heeft dit nu expliciet opgenomen in de polisvoorwaarden)
  -> Bij verlies van arbeidsvermogen of verlies van levensonderhoud houden zij geen rekening met verdiensten uit zwart werken.
  -> De verzekerde moet meewerken aan mogelijke oplossingen in de sfeer van aanpassingen van werk of functie.

Einde nieuwsbericht!

Wij hebben behalve genoemde a.s.r. autoverzekering meer autoverzekeringen voor u.

Autoverzekeringen vergelijken          Bestelautoverzekeringen vergelijken