Menu

De Directe Schadeafhandeling – WAD

Per 1 juli 2021 gaat de Direct Schadehandeling (WAD) in voor klanten met uitsluitend een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor hun auto.

Wat houdt dit in?

Met de Direct Schadeafwikkeling kunt u schade aan uw auto die een derde heeft veroorzaakt indienen bij uw eigen verzekeraar. Dit kan echter alleen wanneer de schuldvraag duidelijk is. Bij ingewikkelde zaken gaat dit dus niet op.

Wanneer u gebruik kunt maken van de Directe Schadeafwikkeling

1)    Er is schade aan een particuliere (personen)auto.
2)    Er is géén All Risk dekking en de eigen WA of WA+ polis is actief (geen wanbetaling, etc.).
3)    De tegenpartij is bekend, is verzekerd en het betreft een motorvoertuig met Nederlands kenteken.
4)    Er is geen sprake van letsel bij – of overlijden van – de bestuurder of inzittenden van de eigen auto.
5)    De aansprakelijkheid is duidelijk en zal geen discussie opleveren.
6)    Het is geen meervoudige botsing (zoals een kettingbotsing).
7)    Er is geen sprake van een toegestane WAM-uitsluiting (zoals schade door een dief of tijdens een wedstrijd).
8)    Beide verzekeraars zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars of zijn deelnemer aan de bedrijfsregeling.

Hoe kan de schade worden vastgesteld bij de Directe Schadeafwikkeling?

Optie 1.
Bij een
aangesloten hersteller van uw eigen verzekeraar (zie www.mijnschadehersteller.nl
U kunt, nadat de dekking is beoordeeld, voor daadwerkelijk herstel naar de herstelketen van de achterliggende verzekeraar. Zo profiteert u van de voordelen van een aangesloten herstelbedrijf, zoals rechtstreekse financiële afwikkeling en gratis vervangend vervoer tijdens het herstel.
Hiermee voorkomt u dat de kosten van vervangend vervoer slechts deels worden vergoed.
Voor de volledigheid merken wij hierbij op dat afwikkeling via Schadegarant niet mogelijk is bij een schulddeling (OVS6).

Optie 2.
Offerte aanleveren

Voor het vast laten stellen van de schade hebben wij foto’s en een gespecificeerde schadeopgave nodig. Er is geen herstelverplichting. Het is wel mogelijk dat uw maatschappij besluit om de ingediende schade voor te leggen aan een onafhankelijke expert.

Optie 3.
Expertise

Gaat u naar een niet-aangesloten hersteller en is het schadebedrag hoger dan €1.000,- of is de auto total loss? Dan schakelen wij vrijblijvend een expert in.

Ons advies

Wij zullen u altijd de genoemde opties voorleggen. Zo ook de voordelen van de Directe Schadeafwikkeling. Zie optie 1.

Wanneer het geen duidelijke zaak is, dan zullen wij u nog steeds doorverwijzen naar onze partner 112schade.nl. Al jaren bewijzen zij onze klanten een goede en snelle dienst. De direct schadeafwikkeling is nieuw dus wij zullen monitoren hoe soepel en snel de maatschappijen dit onderling afwikkelen. Blijkt de afwikkeling ook bij een duidelijke schuldvraag langer te duren dan via 112schade.nl, dan zullen wij in alle gevallen aansturen op 112schade.nl.

Zie ook de informatie van het Verbond van Verzekeraars:

> https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/schade/directe-schadeafhandeling

 

Heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

Autoverzekeringen vergelijken

Copyright © 2024 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved