Menu

Versoepeld incassobeleid bedrijfsverzekeringen (op verzoek)

Versoepeld incassobeleid bedrijfsverzekeringen Voogd & Voogd (op verzoek)

Heiloo, 25 maart 2020
In verband met de Coronacrisis kunt u vragen om versoepeling van het het incassobeleid. U kunt via ons kantoor uitstel van betaling voor uw bedrijfsverzekeringen aanvragen. Zonder dit verzoek geldt de gebruikelijke betaaltermijn van 30 dagen. Daarna vervalt de dekking totdat de premie is betaald. De premie wordt de dag nadat de premie door de verzekeringsmaatschappij is ontvangen automatisch hersteld.
Toelichting
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus heeft Voogd & Voogd Verzekeringen een gewijzigd incassobeleid opgesteld voor verzekeringen in hun volmacht. Dit beleid is gericht op zakelijke klanten die ten gevolge van het coronavirus financiële problemen ervaren. Het beleid is van toepassing op zowel nieuwe als bestaande verzekeringen.

Betaaltermijn aanpassen

Betaalt u nu per (half)jaar? Dan kunt de polis omzetten naar maand- of kwartaalbetaling, zodat de te betalen premie een stuk lager wordt.

Gebruikmaken van versoepeld beleid

De betaaltermijn kan op verzoek worden verlengd van 30 tot maximaal 90 dagen, zonder dat de dekking wordt opgeschort. Zonder uw verzoek blijft de huidige 30 dagen termijn van kracht. Reageer daarom voordat de 30 dagen om zijn.

Indien de premie na het verstrijken van de 90 dagen niet is ontvangen, dan zal alsnog de incassoprocedure worden opgestart.

Reageren na verstrijken oorspronkelijk betaaltermijn van 30 dagen

Indien u niet binnen 30 dagen betaalt en u doet geen verzoek tot verruiming, dan vervalt de dekking automatisch. Indien u na deze 30 dagen alsnog een verzoek indient, dan zal de dekking worden hersteld en gaat de 90 dagen termijn met terugwerkende kracht.

Verzoek indienen

Stuur ons e-mail met de volgende gegevens:

  • – Bedrijfsnaam
  • – Pakket/polisnummer
  • – Eventuele omzetting betaaltermijn, voorzien van IBAN voor automatische incasso
  • – Verzoek uitstel betaaltermijn tot 90 dagen
  • – Beoogde betaaldatum (binnen 90 dagen na de premievervaldatum)

Voorwaarden regeling tijdelijke uitstel

De regeling is tot dusver uitsluitend voor de prolongaties van maart 2020 en april 2020. Daarnaast is de regeling uitsluitend bedoeld voor klanten die geen achterstand hebben op eerdere openstaande premies en geen actieve betalingsregeling hebben lopen.

Tijdelijk beleid

Wij willen u er op wijzen dat dit gewijzigde beleid een momentopname is. Voogd & Voogd Verzekeringen behoudt zich het recht voor om dit beleid (tussentijds) aan te passen. Bijvoorbeeld indien er aanvullende maatregelen zijn of indien het Verbond van Verzekeraars een landelijk beleid publiceert.

Copyright © 2023 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved