Menu

Nieuw: Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Heiloo, 10 maart 2017

VervoerdersaansprakelijkheidsverzekeringDe Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van Nationale-Nederlanden

Ons productassortiment is uitgebreid met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van Nationale-Nederlanden.

Het product is af te sluiten door eigen rijders, transportbedrijven en koeriers.

Productomschrijving | Wat is gedekt?

Een vervoerder is verplicht de voor vervoer ontvangen zaken af te leveren in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Voor het geval de goederen beschadigd worden afgeleverd en u hiervoor aansprakelijk te houden bent, kunt u het hieruit voortkomende risico van aansprakelijkheid verzekeren.

Welke risico’s dekt een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico van de vervoerder voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Hierbij kan worden gedacht aan het risico van diefstal, bederf of brand tijdens transport. Of een vervoerder aansprakelijk is, is onder andere afhankelijk van contractuele bepalingen, nationale wetgeving en internationale verdragen.

Premie berekenen

Copyright © 2023 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved