Menu

Assurantiebelasting gaat omhoog

Geachte relatie,

Per 1 maart 2011 zal het huidige assurantiebelasting tarief van 7,5% verhoogd worden naar 9,7%. Aanvankelijk was als datum voor de verhoging naar een tarief van 9,5% 1 januari 2011 gepland, maar op verzoek van verzekeraars is twee maanden uitstel verleend in verband met administratieve problemen die zij zouden ervaren bij in werking treding van de verhoging op deze eerdere datum. Om voor de schatkist de gevolgen van dit uitstel te compenseren is het tarief vervolgens op 9,7% gesteld.

De invoering van de berekeningsmethodiek van het hogere tarief wijkt op enkele punten af van wat bij voorgaande verhogingen van het tarief gold. Na informeel overleg met de Belastingdienst die aangaf dat zij geen formele uitspraken hierover kan doen maar geen directe aanleiding zag om het onderstaande als in strijd met de toelichting bij de tweede nota van wijziging op het belastingplan 2011 te bestempelen kan deze verhoging op basis van volgende praktische uitgangspunten worden toegepast:

Alle verzekeringen die op of na 1 maart 2011 ingaan of gecontinueerd worden en uiteraard ook mutaties per die datum zullen onderworpen zijn aan het verhoogde assurantiebelasting tarief van 9,7%.

Voorts zullen alle premies die vervallen op of na 1 maart 2011, ook met betrekking tot reeds lopende verzekeringen, die dus vóór 1 maart 2011 ingingen, onderworpen zijn aan het verhoogde tarief. Het vervallen van deze aanvullende premies kan bijvoorbeeld vastgelegd zijn in de polis als tijdstip waarop een aanvullende betaling gedaan moet worden.
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor naverrekeningen voor zover die tot aanvullende premies leiden die op of na 1 maart 2011 vervallen.

Voorts kunt u nadere informatie op onderstaande websites vinden:
http://www.minfin.nl/Actueel/Kamerstukken/2010/10/Tweede_nota_van_wijziging_Belastingplan_2011
http://www.minfin.nl/Actueel/Kamerstukken/2010/10/Tweede_nota_van_wijziging_wetsvoorstel_Overige_Fiscale_Maatregelen_2011

Copyright © 2024 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved