Menu

verzekeren bijgebouwen (particulier)

Heiloo, 2 februari 2018

Regelmatig krijgen wij vragen over het verzekeren van bijgebouwen, zoals een garage, schuur of tuinhuis bij een woonhuis. Zo krijgen wij ook risico’s aangeboden die al standaard zijn meeverzekerd onder de woonhuisverzekering.

Onder een bijgebouw wordt verstaanbijgebouw woonverzekering

Een gebouw dat niet in directe verbinding staat met het woonhuis, voor particuliere doeleinden gebruikt wordt en duurzaam met de grond verenigd is.
Een bijgebouw dat kleiner is dan 25 m2 en op hetzelfde adres staat als de verzekerde woning is standaard meeverzekerd op een woonhuisverzekering. Sommige maatschappijen verzekeren zelfs bijgebouwen tot 100 m2 standaard mee. Staat het bijgebouw op een ander adres en/of is het groter dan 100 m2? Dan moet het altijd apart verzekerd worden. Dit geldt ook voor bijgebouwen op hetzelfde adres die niet particulier in gebruikt zijn. Verhuurde bijgebouwen, zomerhuizen etc. zijn dan ook niet standaard meeverzekerd.

Beleid a.s.r. en Reaal

In 2015 heeft a.s.r. een nieuwe woonhuisverzekering geïntroduceerd. Bijgebouwen met een gezamenlijke totale vloeroppervlakte van maximaal 25 m2zijn standaard verzekerd, mits ze aan bovenstaande voorwaarden voor bijgebouwen voldoen. Bijgebouwen groter dan 25 m2 zijn alleen verzekerd als ze op het polisblad staan vermeld. Tegen betaling van een premietoeslag is het mogelijk om grotere bijgebouwen mee te verzekeren.

Vanaf maart 2017 worden de bijgebouwen op het polisblad vermeld. Standaard wordt er vermeld dat bijgebouwen groter dan 25 m2 niet verzekerd zijn. Heeft uw klant een woonhuisverzekering bij a.s.r. afgesloten en een bijgebouw heeft welke groter is dan 25 m2? Dan raden wij u aan om dat alsnog aan ons door te geven om problemen bij een eventuele schade te voorkomen. Ook voor Reaal is dit van toepassing.

Controleer uw polis(voorwaarden) of neem contact met ons op

Wij vinden het natuurlijk belangrijk dat u afdoende verzekerd bent. Houd daarom rekening met bovenstaande richtlijnen. Bij vragen kunt u de polisvoorwaarden raadplegen of contact met ons opnemen.

Wij zullen onze klanten met een woonhuisverzekering komende week per e-mail informeren.

Behalve de genoemde aanbieders hebben wij veel meer aanbieders in onze vergelijkingsmodules.

Vergelijk daarom altijd al onze aanbieders!

Copyright © 2023 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved