Menu

Uitleg bedrijfsverzekeringen MKB

Uitleg Bedrijfsverzekeringen (MKB)

De situatie en wensen zijn per onderneming zeer verschillend. Hieronder treft u een beknopte toelichting van de belangrijkste bedrijfsverzekeringen.

Heeft u vragen over deze verzekeringen, of over een product die we (nog) niet nader hebben toegelicht? Neemt u dan gerust contact met ons op of reageer op dit bericht onderaan de pagina.

Wij staan u graag te woord!

ZZP’er? Lees dan dit bericht!


Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AvB) | 
(door ons aanbevolen)

Waarvoor?

De AvB dekt materiële en zaakschade waarvoor u door derden aansprakelijk kunt worden gesteld. De AvB gaat om eventuele aansprakelijkheid ten tijde van het uitvoeren van uw zakelijke werkzaamheden, of in de hoedanigheid van zelfstandige.

Wat is gedekt?

Wanneer u of uw personeel tijdens werkzaamheden of werktijd schade aanricht aan derden, waarvoor uw onderneming aansprakelijk wordt gesteld.
Dit kan gaan om materiële en letselschade.

(geen vermogensschade! Zie de beroepsaansprakelijkheidsverzekering)

Voorbeelden schadegevallen

U of uw personeel bent in gedachte en loopt zonder te kijken de straat over. Een fietser wijkt uit, komt ten val en breekt zijn been.

 • De schade aan de fiets is gedekt
 • De extra geneeskundige kosten en smartengeld zijn ook gedekt
 • Tijdens een bezoek aan een klant stoot u per ongeluk een (duur) schilderij van de muur

Volledigheidshalve:

De reguliere Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering dek geen schades die u tijdens werkzaamheden veroorzaakt.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vermogensschade)

(ook los af te sluiten)

Waarvoor?

U of uw personeel geeft een verkeerd advies of maakt een fout tijdens uw werkzaamheden en kan grote gevolgen hebben voor uw klanten.
Dan kunt overwegen deze verzekering af te sluiten. Voor sommige beroepen, zoals verzekeringsadviseurs, is deze verzekering zelfs verplicht gesteld door de AFM.

Wat is gedekt?

Deze verzekering biedt uw onderneming tegen aanspraken van opdrachtgevers en/of andere derden naar aanleiding van beroepsfouten en verkeerde adviezen.

Voorbeeld beroepen

 • Adviseurs
 • Coaches
 • Bewindvoerders
 • (Interim) managers
 • Mediators
 • Werving en selectie
 • Tolken en vertalers


Inventaris / goederenverzekering

Waarvoor?

De inventaris/- goederenverzekering dekt schade aan uw kantoor- en bedrijfsinventaris en computer en elektronica.

Wat is gedekt?

Onder andere schade door;

 • brand, bliksem en ontploffing
 • inbraak of vandalisme
 • beroving
 • waterschade
 • Bereddingskosten, kosten ter voorkoming van extra schade
 • Expertisekosten, de kosten om de schade vast te stellen


Kantoorelektronica verzekering

Hier geldt geen dekking voor de handelsvoorraad.

Wat is gedekt?

 • materiële beschadiging van de apparatuur
 • Schade door virussen of computerkrakers

Bedrijfsschade

Bepaling uitkeringstermijn

Voor het vaststellen van de juiste uitkeringstermijn dient u rekening te houden met onderstaande factoren:

 • Opruimen en opnieuw bouwrijp maken van de schadelocatie.
 • Het opnieuw aanvragen en verkrijgen van vergunningen (gebruiksvergunning, bouwvergunning etc.). Doorlooptijd verschilt per gemeente.
 • Benodigde termijn om te herbouwen
 • Levertijden van vervangende inventaris
 • Levering van grondstoffen
 • Afhankelijkheid van leveranciers / afnemers
 • Hoe lang duurt het vervolgens voordat uw marktaandeel waar op peil is.
 • Denk hier zelf goed over na of raadpleeg uw accountant of adviseur.
 • U dient altijd uit te gaan van een schade waarbij alles, of zo goed als alles, verloren is gegaan.

Waarvoor?

Deze verzekering gaat veel verder dan de hieronder genoemde extra kostenverzekeringen. Komt uw bedrijf stil te liggen door een gedekt evenement, dan is uw verlies aan inkomsten ook verzekerd. Daarnaast wordt geholpen om uw bedrijf zo snel mogelijk weer op 100% productie en/of omzet te krijgen. U kunt kiezen voor verschillende uitkeringstermijnen vanf 13 weken tot 156 weken.

U dient daarom goed te bepalen hoe u nodig zult hebben voor de herbouw of verbouw uw pand, maar ook dient rekening te houden met de leveringstermijn van machines en andere benodigd materieel.

Wat is gedekt?

 • Brand
 • Waterschade
 • Inbraak
 • Storing in levering elektriciteit, water en gas (zie voorwaarden)
 • Afzetten straat op last van de overheid
 • Geheel of gedeeltelijke afsluiting van het bedrijfsverzamelgebouw/winkelcentrum

Gedekte kosten

 • Omzet / winst verlies
 • Bereddingskosten
 • Reconstructiekosten

Extra kostenverzekering 

Waarvoor?

Er ontstaat schade aan de inventaris of  het pand van uw onderneming, waardoor u tijdelijk niet kunt werken. Deze verzekering dekt de extra kosten die u moet maken om uw bedrijf draaiende te houden, of zo snel mogelijk weer op te starten, na een gedekt evenement.

Wat is gedekt?

Voorbeelden gedekte gebeurtenissen;

 • Brand
 • Waterschade
 • Inbraak
 • tijdelijke sluiting van het bedrijfsverzamelgebouw

Voorbeelden van extra kosten

 • huur tijdelijke bedrijfsruimte
 • huur van computers en toebehoren
 • extra kosten voor data recovery
 • reiskosten
 • inhuren tijdelijk personeel


Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

(ook los af te sluiten)

Waarvoor?

 • juridische geschillen
 • juridisch advies
 • conflicten
 • incassoservice

 Wat is gedekt?

De Rechtsbijstand voor bedrijven biedt juridische bijstand bij een zakelijk geschil of conflict. Denk hierbij aan conflicten met opdrachtgevers, boekhouder, leveranciers, etc. Ook als uw onderneming aansprakelijk wordt gesteld door eerder genoemde, dan biedt deze verzekering uitkomst voor verweer.

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de incassoservice.

Particuliere rechtsbijstand meeverzekeren?
Dat kan! De DGA’s kunnen als onderdeel van de bedrijfsrechtsbijstandsverzekering met korting een particuliere rechtsbijstand meeverzekeren.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Waarvoor?

Doorbetaling inkomen bij ziekte.

Veel ondernemers vinden deze verzekering te kostbaar. Raak je echter (langdurig) ziek, dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien.

Laat je daarom altijd goed informeren en adviseren. Er zijn tegenwoordig veel goedkope varianten op de markt. Goedkoop kan wel betekenen dat er belangrijke dekkingen zijn uitgesloten, zoals psychische ziekten.

Omdat dit een specialistisch adviesproduct betreft, bieden wij de AOV (nog) niet online aan. Wij zoeken nog naar goede online adviestools.
Wilt u persoonlijk advies? Neemt u dan even contact met ons op.

Onze verzekeringsoplossingen

 

> Het MKB Pakket!

6 aanbieders vergelijken in één handeling!

Wilt u meer keuzevrijheid? Stel uw eigen pakket eenvoudig samen.

U kunt de volgende bedrijfsverzekeringen afsluiten binnen ons MKB pakket.

 • Bedrijfsgebouwen
 • Inventaris / goederen
 • Glas
 • Bedrijfsschade
 • Reconstructiekosten
 • Extra kosten
 • Geld
 • Aansprakelijkheid voor Bedrijven
 • Kantoorelektronica
 • Lichtreclame
 • Goederentransport
 • Milieuschade
 • Kostbaarheden
 • Rechtsbijstand

 

Copyright © 2023 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved