Menu

Advocaatkosten Rechtsbijstand

Advocaatkosten Rechtsbijstand

Kosten verhalen naar aanleiding van:

Uitspraak Advocaatkosten Rechtsbijstand Europees Hof (2013)

Het Europees Hof heeft reeds in november 2013 bepaald dat bij elke (gerechtelijke) procedure de verzekeringnemer het recht heeft een juridisch specialist van de rechtsbijstandverzekeraar of een externe advocaat in te schakelen.Lees hier het artikel van de consumentenbond.

Heeft u voor november 2013 advocaatkosten gemaakt en heeft uw rechtsbijstandsverzekering niet vergoed?


Stichting Rechtsbijstandclaim
Advocaatkosten Rechtsbijstand
U kunt lid worden van deze stichting, maar het is wellicht makkelijker en sneller om zelf even actie te ondernemen. U kunt de claim kosteloos indienen bij uw Rechtsbijstandsverzekering.
Claimen Advocaatkosten Rechtsbijstand:

DAS Rechtsbijstand

DAS stelt de volgende voorwaarden:

  • U dient aan te tonen dat u de advocaatkosten zelf heeft betaald en welk bedrag
  • De advocaatkosten hadden betrekking op hulp van de advocaat in een gerechtelijke of administratieve procedure
  • U dient aan te tonen dat u de DAS heeft gevraagd om gebruik te mogen maken van de advocaat
  • DAS moet u dit geweigerd hebben

Kunt u bovenstaande aantonen? Dan kunt u het verzoek indienen en zal de DAS de advocaatkosten alsnog (deels) uitbetalen.


ARAG Rechtsbijstand

Arag stelt de volgende voorwaarden:

  • U kunt aantonen dat u Arag eerder schriftelijk heeft verzocht om een externe advocaat
  • Arag heeft u schriftelijk geweigerd de advocaatkosten te betalen
  • Insturen facturen advocaat

Indien u volgens Arag recht heeft op een vergoeding van de rechtsbijstandkosten, dan vergoedt ARAG de redelijke kosten. Arag bepaalt deze aan de hand van het naar redelijkheid geldende uurtarief en het aantal gemaakte uren van de advocaat. Beide worden beoordeeld door een team van specialisten bij ARAG.

Kunt bovenstaande niet schriftelijk aantonen, maar heeft u bijvoorbeeld wel telefoonnotities waaruit dit blijkt? Stuur ook dan uw stukken in. Wordt uw verzoek afgewezen, dan kunt u zich alsnog wenden tot Stichting Rechtsbijstandclaim.


Nationale-Nederlanden

Deze rechtsbijstandsverzekering is in samenwerking met SRK Rechtsbijstand. Denkt u recht te hebben op vergoeding van de voor november 2013 gemaakte kosten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met SRK Rechtsbijstand.
Onze rechtsbijstandsverzekeringen:

Copyright © 2023 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved