Menu

Privacy Policy

Privacy Policy Sluitsnel.nl Verzekeringen

Sluitsnel.nl Verzekeringen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de offerte- en polisaanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Sluitsnel.nl Verzekeringen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw offerte- en/of verzekeringsaanvraag.

Sluitsnel.nl Verzekeringen gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Registratie van uw gegevens bij offerte- en/of polisaanvraag

Wanneer u Sluitsnel.nl of een van de dochterwebsites bezoekt, dan worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen en/of verwerkt.
In de volgende gevallen zal er wel informatie worden opgeslagen, wanneer u:

 • – een schade indient
 • – informatie opvraagt
 • – een offerte opvraagt
 • – een wijziging doorgeeft op een bestaande polis
 • – een aanvraag indient

Als u een offerte of polis aanvraagt, hebben we in beginsel minimaal de volgende gegevens van u nodig:

 • – Naam
 • – Geslacht
 • – (Bezoek)adres
 • – (Correspondentie)adres
 • – Postcode
 • – Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • – E-mailadres
 • – Geboortedatum
 • – Naam partner/kinderen
 • – IBAN
 • – Schadeverleden
 • – Alle informatie die (negatief) van invloed kunnen zijn op het acceptatietraject

Tevens vragen wij om de door de verzekeringsmaatschappij vereiste risicogegevens om het risico goed in te kunnen schatten en een passende premie en polisvoorwaarden te kunnen aanbieden.

Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend als benodigd correspondentiemiddel over bijvoorbeeld poliswijzigingen en het versturen van gevraagde offertes. Wij benaderen onze klanten, in tegenstelling tot veel concurrenten, niet met commerciële acties.

Uw gegevens uitsluitend voor Sluitsnel.nl Verzekeringen en de betrokken verzekeringsmaatschappij(en)
Sluitsnel.nl Verzekeringen verkoopt uw gegevens niet!

Sluitsnel.nl Verzekeringen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Opslag van uw gegevens
Wij zijn wettelijk verplicht uw informatie en documenten tot 7 jaar (na beëindiging van uw polis) te bewaren.

Inzage gegevens
U heeft het recht de door ons geadministreerde gegevens op te vragen. In de praktijk komen deze gegevens overeen met de gegevens op uw polis en/of offerte. U kunt ons per e-mail verzoeken de gegevens te wijzigen.

Bezwaar maken tegen verwerking persoonsgegevens
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In de praktijk zal dit echter wel betekenen, dat wij geen offerte kunnen afgeven of een polis voor u kunnen aanvragen.

Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens
U heeft het recht uw toestemming in te trekken. Zie ook de eerdere bepalingen. Echter, wanneer u een of meerdere polis(sen) via ons kantoor heeft afgesloten, dan zal eerst worden gekeken naar de contracttermijn(en) van de betreffende polis(sen).


Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens? U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard willen wij u wel verzoek uw klacht eerst bij ons kenbaar te maken, zodat wij kunnen proberen direct een oplossing voor u kunnen vinden.

Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens afgeschermd te houden van derden hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • > Onze websites zijn uitsluitend via een beveiligde SSL verbinding te benaderen.
 • > Ons kantoornetwerk is van buitenaf uitsluitend te bereiken via een beveiligde VPN verbinding.
 • > Wij bewaren uw gegevens maximaal 5 jaar conform de wettelijke termijn .

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Sluitsnel.nl Verzekeringen gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.  Onze cookies worden uitsluitend gebruikt voor analytische doeleinden. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze websites geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Sluitsnel.nl Verzekeringen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Zie ook onze Cookie verklaring op de website


Onze contactgegevens
Sluitsnel.nl Verzekeringen
Kennemerstraatweg 464 – 1.05
1851 NG  HEILOO
T. 072-2013050
E. info@sluitsnel.nl

Copyright © 2023 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved