Menu

Oldtimerverzekering en taxatie

Belangrijke informatie over de Oldtimerverzekering en Taxatie.

Onderstaande is een document afgegeven door Voogd en Voogd in januari 2014. Betreft versie 7.0.Taxatie bij oldtimerverzekering

Wij hebben het artikel ingedeeld in duidelijke hoofdstukken, zodat u snel kunt u vinden wat u zoekt.

Start

In dit document vindt u belangrijke informatie omtrent het afsluiten van een oldtimerverzekering.

Om een oldtimer te verzekeren zijn er andere vereisten dan voor bijvoorbeeld een personenauto of bestelauto.

Toelichting op de verschillende begrippen
Er bestaan verschillende termen als het gaat om het verzekeren van oldtimers: taxatiewaarde, vervangingswaarde en de verzekerde waarde. Onderstaand een toelichting op deze begrippen.

Taxatiewaarde
Met de taxatiewaarde wordt bedoeld de waarde van de auto die is toegekend door een beëdigd makelaar taxateur, nadat deze de auto uitvoerig op papier heeft gezet in de vorm van een taxatierapport. Dit rapport geeft een indicatie van de waarde op een bepaald moment en op een bepaalde plaats.
Een taxatierapport heeft maar een beperkte geldigheidsduur, omdat zowel de marktverhouding als de auto kunnen veranderen. In de meeste gevallen wordt hiervoor een periode van drie jaar aangehouden.Goedkope oldtimerverzekeringen

Vervangingswaarde
De vervangingswaarde is het bedrag wat nodig is om exact dezelfde auto terug te krijgen. Deze waarde kan geheel anders zijn dan de taxatiewaarde. Bij sommige voertuigen kan de vervangingswaarde zelfs oneindig hoog zijn. Bijvoorbeeld wanneer er maar één exemplaar bestaat en daardoor in principe onvervangbaar is.
Vervangingswaarde geldt ook voor niet-klassieke auto’s, zoals youngtimers of gewilde sportauto’s. Voor deze auto’s kan gelden dat de vervangingswaarde hoger is dan de dagwaarde. Vooral voor verzekeringen is dit laatste erg belangrijk. Een verzekeringsmaatschappij moet namelijk het bedrag uitkeren om u in staat te stellen om exact dezelfde auto, in dezelfde staat voor uw deur te kunnen neer zetten.

Verzekerde waarde
De verzekerde waarde is de waarde waarvoor u de oldtimer wenst te verzekeren. Waarom een taxatierapport laten opstellen?

Oldtimers worden alleen nog op basis van taxatiewaarde geaccepteerd. Dat betekent dat bij Beperkt en Volledig Casco er altijd een taxatierapport overlegd dient te worden. Aanvragen voor een oldtimerverzekering zonder geldig en door een erkend taxateur opgesteld taxatierapport worden niet meer geaccepteerd.

Erkende taxateurs
Wanneer u op onze website een berekening maakt voor een oldtimerverzekering, dan dient u aan te geven of er een taxatierapport is en of deze door een erkende taxateur is opgesteld. Bedrijven die zijn aangesloten bij FEHAC, VRT of TMV worden door ons én onze volmachtgevers als zodanig aangemerkt. De oldtimer wordt dan op basis van de taxatiewaarde verzekerd in plaats van de dagwaarde. Niet iedere verzekeraar werkt echter met alle bovengenoemde taxerende instanties. Om die reden toont onze vergelijkingstool alleen een resultaat wanneer het taxatierapport afkomstig is van een door de verzekeraar geaccepteerde instantie.

Bepaalde taxateurs uitgesloten
Van een aantal taxateurs is gebleken dat zij ‘bovenmatige’ taxaties verzorgen. Met andere woorden, er wordt een te hoge waarde voor het voertuig vastgesteld. Naar aanleiding van deze gegevens is door onze volmachtgevers besloten om rapporten van de volgende taxateurs niet meer te accepteren:
► Grooters Oldtimers Taxaties, Den Haag: aangesloten bij VRT, maar voldoet niet aan de eisen die verzekeraars stellen aan een erkende taxateur.
► Rijnders, Dol en Mandema, Den Haag: dit bedrijf is van bovenstaande eigenaar en dus ook uitgesloten.
► Pander Taxaties, Amersfoort: voldoet niet aan de eisen die verzekeraars stellen aan een erkende taxateur.
► MARO Taxaties, Kerkenveld: voldoet niet aan de eisen die verzekeraars stellen aan een erkende taxateur.

Tevens worden door verzekeraars zo nu en dan bovenmatige taxaties vastgesteld van onderstaande taxateurs. Derhalve vragen wij uw extra aandacht bij taxatierapporten van deze bedrijven:
► A. Prins Taxatie, Dieren: lid van TMV, maar motorvoertuigen behoren niet tot één van de specialisaties (eis van bijvoorbeeld de Europeesche bij TMV-registertaxateurs).
► Hafkamp Projects B.V. / De Taxateur, Wormerveer: lid van VRT.
Wij behouden ons het recht voor om taxaties van dit tweetal bedrijven niet te accepteren.

Acceptatierichtlijnen
De verschillende verzekeraars hanteren afwijkende acceptatierichtlijnen voor oldtimers.

ASR Oldtimerverzekering
Bij ASR heeft u de keuze uit de dekkingen WA of WA + Casco. De verzekeraar hanteert voor het aanvragen van een oldtimerverzekering de volgende acceptatiecriteria:
► De oldtimer is 25 jaar of ouder
► De aanvrager/bestuurder is 24 jaar of ouder
► Het maximum kilometrage is 7.500 kilometer per jaar
► De oldtimer heeft een maximum gewicht van 3.500 KG (inclusief laadvermogen)
Bij WA + Casco gelden daarnaast nog twee aanvullende eisen:
► De minimale taxatiewaarde is € 5.000,-
► Het laten opstellen van een taxatierapport is verplicht

London Verzekeringen Oltimerverzekering
Voor London Verzekeringen geldt dat het taxatierapport dient te zijn opgemaakt door een taxateur die:
► is ingeschreven in het register van de stichting VRT, of
► is ingeschreven in de sectie motorvoertuigen van het register van de Federatie TMV.
Bovendien hanteert de verzekeraar een extra regel inzake de acceptatie van taxatierapporten:
► Voogd & Voogd mag rapporten tot € 10.000,- in voorlopige dekking nemen; voor taxaties vanaf € 10.000,- mogen wij na goedkeuring van London Verzekeringen dekking verlenen. Het rapport zullen wij daarom bij u opvragen.

Europeesche Verzekeringen Oldtimerverzekering
Voor Europeesche Verzekeringen geldt dat het taxatierapport dient te zijn opgemaakt door een door het FEHAC erkende taxateur. Op de website van de FEHAC vindt u hiervan een overzicht. Heeft een taxatierapport van een taxateur die niet op deze lijst voorkomt (bijvoorbeeld van een TMV of VRT geregistreerde taxateur)? Dan dienen wij dit risico ter goedkeuring aan de Europeesche voor te leggen.
De Europeesche stelt tevens eisen aan de kwaliteit van het rapport. Deze dient minimaal de klasse 1, 2 of 3 te hebben of de klasse A, B of C. Het rapport zullen wij na indiening van de aanvraag dan ook opvragen ter controle.
Belangrijke informatie inzake (taxaties van) oldtimers
Versie 7.0 – januari 2014
Tevens gelden bij deze verzekeraar de volgende acceptatiecriteria:
► De oldtimer staat in een afgesloten ruimte geparkeerd
► De maximum kilometrage is 7.500 kilometer per jaar
► De oldtimer is 20 jaar of ouder
► De oldtimer is een kostbaar bezit en kan gezien worden als verzamelobject
► De oldtimer is een type auto waarvan een merkenclub bestaat
► De oldtimer wordt uitsluitend recreatief en/of hobbymatig gebruikt
► De oldtimer wordt niet voor (dagelijks) woon-/werkverkeer gebruikt of als boodschappenauto
► De verzekerde heeft naast de oldtimer nog een tweede (personen)auto voor dagelijks gebruik op zijn naam
Hiernaast gelden strengere criteria voor oldtimers (dus inclusief ‘hobbytimer’) met een leeftijd van 20 jaar en bouwjaar tot 1970:
► De oldtimer moet rijden op benzine
► De minimale dekking is WA/Beperkt Casco
► De minimale taxatiewaarde is € 5.000,-

Bovemij Oldtimerverzekering
Bij Bovemij heeft u de keuze uit de dekkingen WA of WA + Casco. De verzekeraar hanteert voor het aanvragen van een oldtimerverzekering de volgende acceptatiecriteria:
► De oldtimer is 25 jaar of ouder
► De aanvrager/bestuurder is 25 jaar of ouder
► Het maximum kilometrage is 7.500 kilometer per jaar
Bij WA + Casco gelden daarnaast nog twee aanvullende eisen:
► De minimale taxatiewaarde is € 5.000,-
► Het laten opstellen van een taxatierapport is verplicht

Nationale-Nederlanden Oldtimerverzekering
Bij Nationale-Nederlanden heeft u de keuze uit de dekkingen WA of WA + Casco. De verzekeraar hanteert voor het aanvragen van een oldtimerverzekering de volgende acceptatiecriteria:
► De oldtimer is 20 jaar of ouder
► De eerste auto is ook bij Voogd & Voogd verzekerd
► Het maximum kilometrage is 7.500 kilometer per jaar
Bij WA + Casco gelden daarnaast nog twee aanvullende eisen:
► Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan één jaar
► De taxatie dient te zijn verricht door een taxateur die is ingeschreven bij VRT of NIVRE

Unigarant Oldtimerverzekering
Bij Unigarant heeft u de keuze uit de dekkingen WA of WA + Casco. De verzekeraar hanteert voor het aanvragen van een oldtimerverzekering de volgende acceptatiecriteria:
► De aanvrager/bestuurder is 25 jaar of ouder
► De oldtimer is minimaal 25 jaar
► Het is verplicht een andere auto voor dagelijks gebruik in bezit te hebben
► De oldtimer dient een personenauto te zijn; voertuigen met een grijs kenteken, kampeerauto’s en/of andere voertuigen worden niet als oldtimer geaccepteerd
► De oldtimer heeft een maximum gewicht van 2.500 KG (massa ledig voertuig)
► Het maximum kilometrage is 7.500 kilometer per jaar
► De merken Bentley, Buick, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, GMC, Hanomag, Lincoln, Lotus, Maserati, Mercury, Porsche, Rolls Royce en Pontiac dienen voor acceptatie aan Unigarant te worden voorgelegd
► Ook oldtimers met brandstof LPG en diesel dienen aan Unigarant te worden voorgelegdGoedkope oldtimerverzekeringen
► Voertuigen bestemd voor verhuur zijn uitgesloten
► Buitenlands gebruik langer dan 8 weken is niet toegestaan
Wanneer de oldtimer WA + Casco verzekerd wordt, gelden de aanvullende acceptatiecriteria:
► Origineel taxatierapport of kopie in kleur (t.b.v. leesbare scan)
► De taxateur moet aangesloten zijn bij de TMV of VRT:
► Het taxatierapport dient op naam van de verzekeringnemer te staan
► Het taxatierapport is niet ouder dan 1 jaar
► De oldtimer is APK goedgekeurd

Einde

Heeft u nog vragen over een van onze oldtimerverzekeringen en/of de taxatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.
Wij staan u graag te woord!

Copyright © 2024 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved