Menu

Informatie Autoverzekeringen & Voertuigen

Informatie autoverzekeringen

Op deze pagina leest de onze informatie over de dekkingen voor autoverzekeringen en overige voertuigen.
Er zijn 3 hoofddekkingen voor de voertuigverzekeringen.

Hieronder geven wij een aantal aandachtspunten voor:

– W.A.
– Beperkt Casco
– Casco dekkingen / All Risk

Wettelijke Aansprakelijkheid

Zoals bij de meeste bekend is, ben je verplicht je motorvoertuig te verzekeren voor Wettelijke Aansprakelijkheid, afgekort de W.A. dekking.
Deze W.A. dekking voldoet aan de minimale dekkingen, welke zijn opgesteld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, afgekort de WAM.

De maatschappijen bieden altijd maar één variant aan. Het enige verschil kan zijn dat de ene maatschappij meer wettelijk toegestane uitsluitingen toepast dan de ander. Desalniettemin, zal een Nederlandse verzekeraar hoe dan ook minimaal de verplichte dekking bieden.

W.A. Beperkt Casco (ook wel WA+ genoemd)

De dekking kent een hoop uitbreidingen op de eerder genoemde W.A. dekking. De voornaamste zijn inbraak-, diefstal-, ruit-en stormschade. Het eigen risico varieert doorgaans tussen de € 135,- en € 250,- euro. Dit is uiteraard wel een aandachtspunt.

Bij deze dekking geschiedt de uitkering bij totaal verlies op basis van dagwaarde. Tegenwoordig zijn er ook een aantal maatschappijen die (maximaal 3 jaar) de aanschafwaarde vergoeden.

De voornaamste verschillen met de Volledig Casco dekking zijn: – aanrijdingschade aan het eigen voertuig is uitgesloten. – vandalisme is uitgesloten.

W.A. Volledig Casco (Allrisk)

Deze dekking vergoedt praktisch alle schades. Dat betekent; schades welke zijn veroorzaakt door een onzeker voorval. Weersinvloeden en slijtage vallen hier dus niet onder. Daarbij kennen vele casco dekkingen een nieuwwaarde regeling. Veel maatschappijen vergoeden de volledige nieuwwaarde bij totaalverlies binnen 1 jaar. Daarnaast hanteren ze een gunstige afschrijvingsregeling tot het derde jaar. Dat betekent in de praktijk, dat je – tot het derde jaar – meer dan dagwaarde vergoed krijgt. De regeling is soms ook (tegen een premietoeslag) uit te breiden tot een driejarige nieuwwaarderegeling. In dat geval krijgt u een geheel nieuw voertuig, wanneer het gestolen wordt of verloren gaat!

Ook bij deze dekking variëren de eigen risico’s per maatschappij. In de offerte kunt u deze terugzien. Wij adviseren u hier goed naar te kijken, evenals naar de van toepassing zijnde afschrijvingsregeling. De premie is bij deze dekking niet het belangrijkste!

Twijfelt u welke voorwaarden u wilt, dan kunt u de polisvoorwaarden van de verschillende aanbieders vergelijken in het offertescherm.

Bekijk hier ons overzicht van alle voertuigverzekeringen

Zie hier de informatie van het Verbond van Verzekeraars.

Copyright © 2024 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved