Menu

Hobby en Sportartikelen Verzekering

Hobby en Sportartikelen Verzekering

 

Geen mogelijkheden.

Deze verzekering kunnen wij helaas niet meer aanbieden.

 

 

U bent op zoek naar een verzekering voor uw Hobby en Sportartikelen?

Onderstaand treft u onze informatie aan. Tevens kunt u de premie voor uw spullen direct berekenen en afsluiten.

Artikelen die u gebruikt tijdens sport, hobby en recreatie kunt u op deze Hobby en Sportartikelen verzekering verzekeren. Denkt u hierbij aan sportuitrustingen, videocamera’s en muziekinstrumenten.

Informatie en dekkingen van de Hobby en Sportartikelen Verzekering

Dekkingsgebied:
De verzekering is geldig in de hele wereld.

Uitrustingen
Onder deze verzekering vallen allerlei soorten uitrustingen. De uitrusting die heeft opgegeven, zal worden vermeld op het polisblad. Onderstaand treft u een overzicht aan van de te verzekeren categorieën:
• racket-/balsport;
• wintersport;
• wandel-/berg-/klimsport;
• duiksport;
• ruitersport;
• vecht-/verdedigingsport;
• hand-/kruisboog;
• parachute-/parapente;
• in-line-skate-/skeeler;
• surf-/zeilplank-/kano;
• kamperen;
• audio-/video-/foto-/film;
• muziekinstrumenten.

U kunt tevens uw uitrusting voor hengelsport en kite- en surfuitrusting verzekeren. Neemt u hiervoor contact op met ons kantoor, tel 072-2013050.

Vergoeding van schade
Wanneer er sprake is van totaalverlies, zoals bij diefstal, ernstige beschadiging of verlies, dan wordt er als volgt uitgekeerd:
• nieuwwaarde, voor recreatiegoederen niet ouder dan 1 jaar;
• dagwaarde, voor recreatiegoederen ouder dan 1 jaar.

In geval van herstelbare beschadiging wordt uitkering verleend op basis van de herstelkosten.

Eigen risico
Er geldt een standaard eigen risico van € 25,- per gebeurtenis.

Van de dekking is uitgesloten
• Gehuurde audio/video/foto/film apparatuur
• Schietsport uitrusting
• Musicus in popgroep, pers- en/of sportfotograaf
• Verzekerde woonachtig buiten Nederland

Daarnaast zijn er standaard uitsluitingen van kracht
• opzet
• verhuur
• onvoldoende zorg
• normale slijtage
• beschadigingen zoals krassen, deuken en andere ontsieringen, tenzij de uitrusting daardoor ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijke gebruik.

De volgende objecten en/of documenten zijn niet te verzekeren op deze polis (Polisvoorwaarden Hobby & Sport)
• Geld, waaronder te verstaan gangbare munten, bankbiljetten en cheques;
• Waardepapieren (anders dan geld), creditcards, bank- en/of pinpassen, manuscripten, aantekeningen en concepten;
• Reisdocumenten, waaronder te verstaan paspoorten, visa, toeristenkaarten, identiteits-, kenteken- en rijbewijzen, alsmede reisbiljetten en campingcarnets;
• Abonnementen, seizoenkaarten, pasjes, entreebewijzen en dergelijke;
• Kostbaarheden, waaronder te verstaan computerapparatuur (incl. software), autoslederadio, (auto)telecommunicatie apparatuur (waaronder mobiele telefoons), sieraden (waaronder juwelen, echte parels, voorwerpen van edelmetaal of –gesteente), horloges (excl. duikhorloges) en bontwerk;
• Voorwerpen met antiek-, kunst- of verzamelwaarde;
• Koopmanszaken en monstercollecties;
• (Zonne)brillen (m.u.v. duikbrillen) en contactlenzen;
• Prothesen en kunstmatige (gebits)elementen;
• Gereedschappen incl. meetapparatuur;
• Modelbouw en radiografische bestuurbare objecten;
• Beeld- en geluiddragers;
• Dieren;
• (Lucht)vaartuigen, incl. accessoires en toebehoren (m.u.v. zeil-/surfplanken, kano’s en parachutes);
• (Motor)voertuigen, incl. aanhangers, accessoires en andere toebehoren (waaronder fietsen, snorfietsen en bromfietsen);
• Recreatieverblijven, zoals vakantiewoningen, caravans, kampeerauto’s, boten, clubhuizen, maneges e.d. (m.u.v. tenten, caravan voortenten en –luifels).

Risicowijziging
Indien u uw uitrusting of verzameling uitbreidt, dan verzoeken wij u dit per omgaande aan ons door te geven. Wanneer wij geen wijziging van u hebben ontvangen, zullen de nieuwe spullen niet verzekerd zijn.
Tevens dient u door te geven wanneer u dezelfde uitrusting voor een andere bestemming gaat gebruiken.
Bijvoorbeeld wanneer u uw camera uitrusting beroepsmatig zal gaan gebruiken.

Duiksportuitrusting van duikverenigingen
Hiervoor geldt het normale tarief. Het standaard eigen risico zal echter worden verhoogd tot € 50,- per gebeurtenis.
Daarnaast dient u een specificatie aan te leveren van de te verzekeren voorwerpen.

Het verzekeren van gehoorapparaten
Gehoorapparaten kunt u tegen de gebruikelijke premie en voorwaarden verzekeren.
Hiervoor gelden dus geen afwijkingen.

Kamerbewoning/studentenflats
Wanneer de verzekerde zaken zich doorgaans in een kamer (perceel) of studentenflat bevindt, dan zal er hiervoor een clausule worden opgenomen.
In deze clausule wordt bepaald, dat de afzonderlijke ruimte altijd afgesloten dient te zijn. Bij diefstal dienen er derhalve altijd inbraaksporen aanwezig te zijn.

Muziekinstrumenten in bruikleen
Voor het verzekeren van muziekinstrumenten in bruikleen gelden geen afwijkende voorwaarden of acceptatie richtlijnen.

Muziekinstrumenten incl. uniformen en toebehoren van fanfarekorpsen
U dient een specificatie op te geven van de te verzekeren zaken. Wanneer deze zaken worden opgeslagen in een oefenruimte, dan is er geen acceptatie mogelijk. Met andere woorden; u dient hier een goed afsluitbare kast of ruimte voor te hebben.
De premie bedraagt 20% van de verzekerde som. (alleen Nederland dekking 15%).
Piano, orgel en harp: uitsluitend acceptatie als deze instrumenten niet regelmatig vervoerd worden.

(Semi)beroepsmatig gebruik
Voor objecten met (semi)beroepsmatig gebruik, bedraagt de premie 5% van de verzekerde som en geldt altijd een eigen risico van € 50,00.

Premieoverzicht

Limietenlijst verzekerde bedragen

Copyright © 2023 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved