Menu

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer Sluitsnel.nl VerzekeringenDienstenwijzer Sluitsnel.nl Verzekeringen / Sarelse Verzekeringen B.V.

Sluitsnel.nl Verzekeringen is een handelsnaam van Sarelse Verzekeringen.
Wij bemiddelen in particuliere en bedrijfsmatige schadeverzekeringen via internet. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij Sluitsnel.nl Verzekeringen. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Wij zijn ook aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk. Hun voorwaarden zijn standaard van toepassing op alle producten die u via Sluitsnel.nl Verzekeringen en/of dochterpagina’s afsluit.

Wie zijn wij?

Sluitsnel.nl Verzekeringen is een handelsnaam van Sarelse Verzekeringen B.V.

Ons kantoor is gevestigd in Heiloo.

Sluitsnel.nl Verzekeringen
Kennemerstraatweg 464 – 1.05
1851 NG  HEILOO

 

Bereikbaarheid

U kunt ons op veel manieren bereiken:

Telefoon: 072-2013050
E-mail: info@sluitsnel.nl
Internet: www.sluitsnel.nl

Op werkdagen zijn de openingstijden van 9:00 tot 17:00 uur. Uiteraard kunt u ons ook bezoeken. Wij verzoeken u dan eerst telefonisch contact met ons op te nemen voor een afspraak.

 

Internet

De bemiddeling van de door ons te voeren verzekeringen gaan via internet. Onze websites vindt u op https://www.sluitsnel.nl/onze-verzekeringssites/

 

Lidmaatschappen en registraties

Sluitsnel.nl Verzekeringen is onder de bedrijfsnaam Sarelse Verzekeringen bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

  • AFM
  • KiFID

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Sluitsnel.nl Verzekeringen is bij de AFM geregistreerd onder Sarelse Verzekeringen B.V. onder nummer 12046051. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij de KiFiD is 300.017172.

 

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder: 72794534.

 

Onze dienstverlening

Sluitsnel.nl Verzekeringen is onder de naam Sarelse Verzekeringen B.V. ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

  • Particuliere schadeverzekeringen
  • Bedrijfsmatige schadeverzekeringen

 

Sarelse Verzekeringen B.V. als bemiddelaar

Een bemiddelaar verkoopt een product. Dan ontstaat er een overeenkomst tussen aanbieder en klant. De bemiddelaar adviseert niet over het product. Koopt u een verzekeringsproduct via www.sluitsnel.nl dan treedt Sarelse Verzekeringen B.V. op in de hoedanigheid van bemiddelaar.

Hoe handelt u bij klachten?

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht er toch iets misgaan dan horen wij dit graag. Uw reactie geeft ons de mogelijkheid voor verbetering van onze dienstverlening.

 

Wat kunt u doen?

In de eerste plaats kunt u onze medewerkers op een probleem aanspreken. Dat kan via het telefoonnummer 072-2013050, per e-mail info@sluitsnel.nl of door ons kantoor in Heiloo na afspraak te bezoeken. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u schriftelijk de klacht indienen en sturen naar:

Sluitsnel.nl Verzekeringen
Kennemerstraatweg 464 – 1.05
1851 NG  HEILOO

Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen.

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248

Via internet www.kifid.nl

 

Wie houdt er toezicht op Sluitsnel.nl Verzekeringen?

Sarelse Verzekeringen B.V. onder andere handelend onder Sluitsnel.nl Verzekeringen is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12046051. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Sluitsnel.nl Verzekeringen treedt overigens alleen op als bemiddelaar.

 

De Garantieregeling

Na aankoop van een product via Sluitsnel.nl Verzekeringen via internet kan de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen ongedaan worden gemaakt. De dagen gaan in vanaf ontvangst van het product. Of vanaf het moment dat het bedrag van de rekening wordt geschreven. Administratiekosten worden eventueel in rekening gebracht door de verzekeraar.
Stuur ons een e-mail binnen de gestelde termijn en de polis wordt ongedaan gemaakt.

Dit mag natuurlijk ook schriftelijk:

Sluitsnel.nl Verzekeringen
Kennemerstraatweg 464 – 1.05
1851 NG  HEILOO

 

Hoe zit het met onze kosten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, websites, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie.

De premie of de afsluitprovisie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten.

Als u de premie of de afsluitprovisie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

 

Wij vragen ook iets van u

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze bemiddeling zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt.

 

Totaalbeeld

Als u via internet een verzekering aanvraagt is het van het grootste belang dat u alle vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid invult.

 

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw verzekeringen die via Sluitsnel.nl zijn afgesloten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere auto of grote aankopen.

 

Zelf controleren

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen.

Copyright © 2023 - Sluitsnel.nl Verzekeringen - All rights reserved